Haggårdens Entr. AB

Prislista

(inkl moms)

Material

Pris
per m3

Utkörning
< 2 m3
< 5 km

Utkörning
> 2 m3
> 5 km

Jord
Harpad

260 kr 500 kr Ring för pris

Stenmjöl
0-4

213 kr 500 kr Ring för pris

Makadam
2-4

430 kr 500 kr Ring för pris

Makadam
4-8

430 kr 500 kr Ring för pris

Makadam
8-11

430 kr 500 kr Ring för pris

Väggrus
0-16

300 kr 500 kr Ring för pris

Bärlager
0-32

300 kr 500 kr Ring för pris

Natursingel
8-16, 16-32

480 kr 500 kr Ring för pris

Kullersten
100, 200

725 kr 500 kr Ring för pris

Fallsand
0-4

440 kr 500 kr Ring för pris

Leksand
0-2

375 kr 500 kr Ring för pris

Betonggrus
0-8

375 kr 500 kr Ring för pris

Bark

425 kr 500 kr Ring för pris

HEAB

Förrådsgatan 7
542 35 Mariestad
Växel 0501-70200