Haggårdens Entr. AB

Prislista


Material

Pris inkl. moms
per m3

Utkörning
< 2 m3
< 5 km

Utkörning
> 2 m3
> 5 km

Jord
Harpad

225 kr 500 kr Ring för pris

Stenmjöl
0-4

206 kr 500 kr Ring för pris

Makadam
2-4

413 kr 500 kr Ring för pris

Makadam
4-8

413 kr 500 kr Ring för pris

Makadam
8-11

413 kr 500 kr Ring för pris

Väggrus
0-16

275 kr 500 kr Ring för pris

Bärlager
0-32

275 kr 500 kr Ring för pris

Natursingel

413 kr 500 kr Ring för pris

Kullersten

690 kr 500 kr Ring för pris

Fallsand

345 kr 500 kr Ring för pris

Leksand

345 kr 500 kr Ring för pris

Betonggrus
0-8

345 kr 500 kr Ring för pris

Bark

413 kr 500 kr Ring för pris

HEAB

Förrådsgatan 7
542 35 Mariestad
0501-70200